Üyelik Formu

Kullanıcı Adı
Kullanıcı adınız sadece harf ve rakamlardan oluşmalı ve 3-30 karater arası uzunluğa sahip olmalıdır.
Şifre
Şifreniz sadece harf ve rakamlardan oluşmalı ve 4-12 karater arası uzunluğa sahip olmalıdır.
E-Posta
Site içerisinde bildirimlerinizi bu adrese göndereceğiz. Dolayısıyla lütfen geçerli ve ulaşabildiğinz bir e-posta adresi giriniz.
Kullanım şartlarını ve Gizlilik politikalarını okudum ve içerdiği şartları kabul ediyorum.

Kullanım Şartları

1. Şartların Kabulü

Memurunsesi.com ziyaret ettiğiniz web sitesini, barındırdığı bilgiler, materyaller, servisler ve ürünlerle birlikte, aşağıda belirtilmiş şartlar çerçevesinde sizlere ulaştırmaktadır. Web sitesini kullanarak, bu şartlara uyacağını kabul ve beyan etmiş olursunuz. Eğer kullanım şartlarının herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmamalısınız.


2. Değişiklikler

Kullanım şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkkını saklı tutarız. Kullanım şartlarındaki değişiklikler, bu web sitesine yüklendiği andan itibaren geçerlilik kazanır. Kullanım şartlarını kabul ederek, belirli aralıklarla olası değişikliklere karşı bu dökümanı gözden geçireceğinizi kabul etmiş olursunuz. Kullanım şartlarında yapılan değişikliklerin ardından siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, kullanım şartlarında yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Eğer şartlarda yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmezseniz, siteyi kullanmayı hemen bırakmanız gerekmektedir. Bu durumda, üyeliğinizi durdurmak istediğinizi Memurunsesi.com'e bildirmeniz gerekmektedir.


3. Erişim ve Kayıt

Bu web sitesini kullanmak için internet erişimi olan bir cihaz kullanmalı ve ilgili erişimle ilgili bağlantı ücretlerini ödemelisiniz. Ek olarak, web sitesine erişmek için gerekli cihaz ve ekipmanlara erişiminiz olmalıdır. Web sitemizde gezi yazısı, yorum, özel mesaj vb. içerik gönderebilmek ve sunulan servislerden faydalanmak için, öncelikle kayıt formunu kullanarak sitemize üye olmalısınız. Hizmet ve servislerimizi kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti (veya size uygulanan) yasalarına göre, sitemizce sağlanan servis ve hizmetleri kullanmaya yasal bir engeliniz olmadığını tebliğ etmiş olursunuz. Ek olarak, üyelik için kayıt olarak; (a) doğru, güncel ve tam bilgi bilgi sağlayacağınızı ve (b) devamlı olarak ilgili bilgileri güncelleyerek doğruluğunu teyit edeceğinizi beyan etmiş olursunuz. Eğer yanlış, eksik ve/veya güncel olmayan bilgi sağlarsanız veya Memurunsesi.com yanlış, eksik ve/veya güncel olmayan bilgi sağladığınızı düşünürse, Memurunsesi.com üyeliğinizi durdurma, sonlandırma ve sizi Memurunsesi.com'in sağladığı hizmet ve servislerin mevcut ve gelecek kullanımından mahrum bırama yetkisine sahiptir.


4. Üyelik Hesabı, Şifre ve Güvenlik

Kayıt sürecinin bir parçası olarak, kullanıcı adı ve şifre seçmeniz gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifrenizi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, sizin hesabınız kullanılarak yapılan her türlü işlem için sorumluluk size aittir. Hesabınızın sizin izniniz dışında başka kişiler tarafından kullanıdığından şüphelenmeniz durumunda, Memurunsesi.com'i derhal konuyla ilgili bilgilendirmeniz gerekmektedir. Memurunsesi.com, belirtilen koşullara uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kaybınız için sorumlu tutulamaz.


5. Gizlilik

Web sitemizi kullanarak tarafınızdan sağlanan her türlü kişisel bilgi, Memurunsesi.com'in gizlilik politikasına göre yönetilecektir. Gizlilik politikasına, bu sayfaya da eriştiğiniz kayıt formundan erişebilirsiniz. Kullanım şartlarını kabul ederek, şartları kullanım şartlarına da uygulanan gizlilik politikasını okuduğunuzu ve içerdiği bilgi ve şartları kabul ettiğinizi tebliğ etmiş olursunuz. Ayrıca kişisel bilgilerinizin, gizlilik politikasında belirtilen şartlar çerçevesinde kullanımına razı olursunuz.


6. Üye Davranışı

Herhangi bir sınıra tabi olmaksızın, Memurunsesi.com aşağıdaki yönergelerden herhangi birine uymayan davranışta bulunduğunuzu düşünmesi durumunda, Memurunsesin.net tarafından sağlanan hizmet ve servislere erişimizini durdurma ve hesabınızı a erişimizini engelleme hakkını saklı tutar:
- Bu web sitesinin hiçbir bölüm ve özelliğini, yasa dışı, başkalarının kişilik haklarına tecavüz edici özelliklere sahip, çocuk ve genç yaştakilere herhangi bir şekilde zararlı, çıplaklık ve pornografik öğeler içeren, yasadışı aktiviteler hakkında bilgi verici ve/veya birey ve gruplara fiziksel zarar verici içerikler yüklemek ve göndermek için kullanmamalısınız;
- Diğer kişilerin sunulan hizmet ve servislerden yararlanmasını engelleyecek aktivitelerde bulunmamalısınız;
- Kişiliğinizi yanıltıcı bir şekilde temsil etmemeli veya başka kişileri taklit etmemelisiniz;
- Memurunsesi.com ile sponsorluk, şubelik vb. ilişkilere sahip olduğunuzu beyan etmemelisi-niz;
- Bu web sitesinin hiçbir bölüm ve özelliğini, spam e-posta, kurumsal reklamcılık vb. öğeler içeren içerikler göndermek ve yüklemek için kullanmamalısınız;
- Bu web sitesinin hiçbir bölüm ve özelliğini, tehditkar, küfürlü, argo, zarar verici, aşağılayıcı, etnik, dini veya başka şekilde ırkçılık öğeleri içeren içerikler göndermek ve yüklemek için kullanmamalısınız;
- Bu web sitesini piyango veya yarışmalar düzenlemek için kullanmamalısınız;
- Bu web sitesini, izin verilmeyen adreslere link içeren içerikler göndermek ve yüklemek için kullanmamalısınız;
- Memurunsesi.com veritabanı/veritabanlarına veya başka bilgisayar sistemlerine izinsiz erişim sağlamaya çalışmamalısınız;
- Memurunsesi.com tarafından kullanılan hiçbir yazılımı değiştirme, çevirme, bozma veya tersine mühendislik yapma gibi faliyetler içinde bulunmamalısınız;
- Memurunsesi.com'in hizmet kalitesini düşürücü veya zedeleyici herhangi bir aktivitede bulunmamalısınız;
- Bu web sitesinin hiçbir bölüm ve özelliğini yasa dışı amaçlarla kullanmamalısınız.

Kişilerin bu yönergelere uygun davranışlarda bulunup bulunmadığına karar verme yetkisi tamamen Memurunsesi.com'e aittir.


7. Gezi Yazılarının ve Diğer İçeriklerin Girilmesi

Sunulan servislerin bir parçası olarak, üyeler gezi yazı ve tecrübelerini sisteme girme fırsatına sahiptir. Gezi yazıları, gezi tavsiyeleri, görüşler, incelemeler, haber makaleleri, yönergeler, yazılar, fotoğraflar, grafikler, logolar, ses dosyaları, bilgiler, veriler, videolar, yazılımlar, mesajlar vb. içerikleri siteye girerek: (a) ilgili içeriklerin sahibi olduğunuzu, veya ilgili içeriklerin tarafınız ve Memurunsesi.com tarafından kullanımı için içerik sahibinden gerekli izinleri almış olduğunuzu ve (b) ilgili içeriklerin Memurunsesi.com tarafından kullanılmasının, üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlal etmeyeceğini garanti etmiş olursunuz.

Memurunsesi.com, üyeleri tarafından girilen içeriklerin hiçbirisi için sahiplik iddia etmez. Web sitesine üye içeriği girerek ve Memurunsesi.com'in size bu web sitesinde sunulan hizmet ve servisleri oluşturmak ve geliştirmek için harcadığı hatrı sayılır zaman ve maddi kaynakları göz önünde bulundurarak, girdiğiniz tüm içerikler için Memurunsesi.com'e, özel olmayan, telifsiz, daimi ve geri alınamaz lisans ve yetki vererek, Memurunsesi.com'in bahsi geçen içerikler üzerinde kullanım, düzenleme, kopyalama, dağıtma, yayınlama, çalıştırma, uyarlama ve kaynak olarak kullanarak yeni içerikler oluşturma haklarına sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz. Memurunsesi.com'in belirtilen içerikleri kullanarak elde ettiği maddi getiriler dahil hiçbir getirisinde, içerik sahipleri hak iddia edemez. Bu şartları kabul ederek, sağladığınız içeriklerle ilgili telif haklarınızdan feragat etmiş olursunuz. Memurunsesi.com hiçbir üye içeriğini yayınlanmadan önce gözden geçirmez ve gözden geçirme yükümlülüğüne sahip değildir.

Memurunsesi.com'in bu içeriklerle ilgili tamamen veya kısmen gözden geçirme, düzenleme, silme veya yayından kaldırma yetkilerine sahip olduğunu, ilgili içeriğin kullanım şartlarına uygun olup olmadığı fark etmeksizin, kabul etmiş olursunuz. Memurunsesi.com, tüm üye içeriklerini, bağlı olduğu yasalar, kanunlar, yasal süreçler veya yasal istekler doğrultusunda ifşa etme haklını saklı tutar. Memurunsesi.com üyeleri girdikleri içeriklerin herhangi bir patenti, markayı veya herhangi bir kişiye veya kuruma ait hakları ihlal etmesinden ortaya çıkacak durumlardan tamamiyle ve sadece kendileri sorumludur.


8. Mülkiyet Hakları

Bu web sitesi Memurunsesi.com'e aittir ve Memurunsesi.com tarafından işletilmektedir. Web sitesinde bulunan içerik derlemeleri, Memurunsesi.com'in telifli mülküdür. Web sitesinin içeriği Memurunsesi.com ve/veya onun alt kollarına, ortaklarına, lisans verenlerine (üyeler dahil) aittir. Web sitesinde yayınlanan markalar, logolar ve servis imgeleri Memurunsesi.com'in kayıtlı mülküdür ve Memurunsesi.com'in bilgisi ve izni olmadan kullanılamaz.

Memurunsesi.com içerisinde yayınlanan telifli ve diğer içeriklerin hiçbirisi, Memurunsesi.com'in bilgisi ve izni olmadan, değiştirilerek ve yeniden oluşturularak yayınlanamaz, dağıtılamaz ve üçüncü parti web sitelerinde gösterilemez.


9. Üçüncü Parti Reklamlar, Bağlantılar ve Servisler

Bu web sitesi üçüncü parti web sitelerine bağlantılar ve/veya üçüncü partiler tarafından üretilmiş reklamlar içerebilir. Memurunsesi.com, bu üçüncü partiler tarafından üretilen ve Memurunsesi.com üzerinde gösterilen reklamların doğruluğu, geçerliliği ve kalitesi ile ilgili sorumluluk almaz. Ek olarak, bu reklamlar aracılığıyla ulaşılan ürün ve servislerin kalitesinden, temininden ve oluşması muhtemel diğer sıkıntılardan Memurunsesi.com sorumlu tutulamaz.


10. Servisin sonlandırılması

Memurunsesi.com, web sitesini ve/veya sağladığı servisleri herhangi bir zamanda sonlandırma hakkını, öncesinde herhangi bir bilgilendirmeye ihtiyaç duymaksızın saklı tutar. Bunun ötesinde Memurunsesi.com, üyelerin site ve servisleri kullanım şeklinin, kullanım şartlarında belirtilen kriterlere uymaması, veya Memurunsesi.com'in üyelerin site ve servisleri kullanım şeklinin, kullanım şartlarında belirtilen kriterlere uymadığına inanması durumunda, üyelerinin hesaplarını durdurma, silme ve üyelerinin hesaplarına erişimini engelleme hakkını, öncesinde hesap sahibine herhangi bir bilgilendirmeye ihtiyaç duymaksızın saklı tutar.


11. Sorumlulukların Reddi.

İLGİLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜLERDE, BU WEB SİTESİ VE ONUNLA BAĞLANTILI BİLGİLER, YAZILIM, ÜRÜNLER VE SERVİSLER, "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. MEMURUNSESI.COM,
ORTAKLARI, ÇALIŞANLARI, YÖNETİCİLERİ, TEMSİLCİLERİ VE LİSANSÖRLERİ HER TÜRLÜ GARANTİ, TEMSİL VE HER TÜRLÜ ŞARTI REDDEDER. BU WEB SİTESİNİN VE SERVİSLERİNİN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ DURUM, KULLANICILARININ SORUMLULUĞUNDADIR.


12. Sorumluluk Sınırlamaları

İLGİLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜLERDE, MEMURUNSESI.COM, ŞUBELERİ VE İLGİLİ YÖNETİCİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ VE LİSANSÖRLERİ, WEB SİTESİ VE SERVİLERİNİN KULLANIMININ SEBEP OLABİLECEĞİ HASARLAR KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSALAR DAHİ, BU WEB SİTESİ VE SERVİSLERİNİN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZA GEREKTİREN, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA SONUÇSAL HASARDAN VEYA DİĞER SAKATLIKLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.


13. Teminat

Memurunsesi.com'e üye olarak, Memurunsesi.com'e girdiğiniz içeriklerin üçüncü partilerin kişilik hakları ve diğer haklarını ihlal etmesi ve/veya siteyi kullanımınızın kullanım şartlarına uygun olmamasından kaynaklanan durumlar sonucunda ortaya çıkabilecek tüm sorumluluk, hasar, kayıp ve masrafları karşılamayı temin etmiş olursunuz.


14. Geçerli Yasa

Bu web sitesi Memurunsesi.com tarafından, Türkiye'de konumlanmış ofisinden yönetilmektedir. Bu web sitesini kullanarak, web sitesine erişiminiz ve kullanımınızla alakalı tüm konuların, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre değerlendirilmesini kabul etmiş olursunuz.


15. Entire Agreement.

Kullanım şartları, sizinle Memurunsesi.com arasında, siteyi ve servislerini kullanımınızla ilgili geçerli tek anlaşmadır ve öncesindeki tüm anlaşmaları geçersiz kılar.


16. Ayrılabilirlik

Bu kullanım şartlarının herhangi bir kısmının yasal olarak geçerliliğini yitirmesi durumunda, yasalar çerçevesinde geçerliliğini yitiren kısım dışındaki bölümler, uygulanmaya devam eder.


17. Devretme

Memurunsesi.com, kullanım şartlarından doğan haklarını, üyelerinin izni olmaksızın devretme yetkisine sahiptir. Kullanım şartları, Memurunsesi.com ve Memurunsesi.com'in haklarını devrettiği üçüncü partiler yararına yürürlüğe girer.

Gizlilik Politikası

Memurunsesi.com, kişisel bilgilerinize önem verdiğinizi bilmektedir.

Bu Gizlilik Poliçesi sizin Memurunsesi.com'e göndermiş olduğunuz tüm bilgileri kapsamaktadır.

Memurunsesi.com'e kayıt olarak seçtiğiniz kullanıcı ismi, ulaşım bilgileri ve e-posta adresinizi paylaşmaktasınız. Bunun haricinde hiçbir kişisel bilgi (Vatandaşlık Numarası gibi) tarafımızdan talep edilmemekte ve saklanmamaktadır.

Memurunsesi.com aynı zamanda bilgisayarınızdan cookie ( çerez )'leri okumaktadır. Cookie'ler sitemiz aracılığı ile sizin bilgisayarınıza web browser aracılığı ile transfer edilen ve sitemize döndüğünüz zaman sistemin sizi hatırlamasını sağlayan araçtır. Bu siteyi kullanarak , sitemizin , web serverımızın ve güvendiğimiz üçüncü grupların ( reklam networkleri gibi ) bilgisayarınıza cookie yerleştirmesini kabul etmektesiniz. Cookie'ler güvendiğiniz siteler tarafından gönderildiğinde hiçbir güvenlik tehlikesi içermez. Cookielerle ilgili detaylı bilgi almak için AboutCookies.org sitesini ziyaret ediniz.

Memurunsesi.com size ait hiçbir kişisel bilgiyi üçüncü bir kişiye satmayacaktır.

Kontrol Paneliniz aracılığı ile sitemize girdiğiniz bilgilerin tümü sizin kendi bilginiz dahilinde girilmiş olup Memurunsesi.com bu bilgilerin yayınlanmasından mesul tutulamaz.

Kişisel Bilgilerinizi düzenleme ve silmek kanuni bir hakkınızdır. Bu işlemler Kontrol Paneli aracılığı ile yapılmaktadır. Nasıl Yapılacağı konusunda yardıma ihtiyacınız varsa lütfen bizimle temasa geçiniz.

Memurunsesi.com'e göndereceğiniz her bilginin güvenli saklanacağını belirtir ancak bu konuda garanti veremez.

Bu gizlilik poliçesi her an herhangi bir uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu poliçe ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen Bize Ulaşın adresini kullanarak sorunuzu belirtiniz.