Forum > Kamu Personeli > 4/C'li Geçici Personel > 4 C NAKİL HAKKI

2 yıl önce yazıldı

HALIT2015

2 yıl önce üye oldu.

4 C NAKİL HAKKI
31.12.2014 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararında

‘’2014/7140 BAKANLAR KURULU KARARI nın MADDE 2- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) istihdam azaltanına gidilmesi veya bu kuruluşların kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra 2 yıl içinde özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında kamu kuram ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu esaslardan yararlanamaz.’’ Denilmektedir.

Tedaş Genel Müdürlüğüne bağlı 4857 sayılı yasaya tabi (Daimi işçi statüsünde) çalışan personeller için özelleştirme sonrası 6 aylık süreç dolduktan sonra bu yasa çıkarılmıştır.

( 01 Ekim 2013 tarihinde devir olduktan sonra, 1 Nisan 2014 tarihinde 6 aylık sürecin dolmuş ve daha sonra bu 6 aylık süreç 31.12.2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 yıl olarak uzatılmıştır.)

Bu itibarla ‘’2014/7140 sayılı BAKANLAR KURULU KARARI kimleri kapsıyor, yani 6 aylık süreci dolanları da kapsıyormu ? 4/C ye giçiş için müracaat edebilirmiyiz ?

NOT: 6 aylık süreç dolmuş ancak 2 yıllık süreç henüz dolmamıştır.

Teşekkürler, İyi çalışmalar
Facebook'ta Paylaş
Forumumuzda konulara cevap yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.