Forum > Kamu Personeli > 4/C'li Geçici Personel > 4/C STATÜSÜNE GEÇİŞLE İLGİLİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ

2 yıl önce yazıldı

ayhancivi

Ayhan Çivi

ayhancivi

2 yıl önce üye oldu.

4/C STATÜSÜNE GEÇİŞLE İLGİLİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ
Özelleştirilen kamu işletmelerindeki işçilerin 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerine ilişkin olarak 657 sayılı Yasanın 4/C fıkrasına;
"Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."
hükmü eklenmiştir.
Söz konusu madde uyarınca 31.12.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4/C statüsüne nakile ilişkin 2 nci maddesinde yapılan düzenleme yapılmıştır.
Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasına ilişkin olarak yapılan başvurulara Devlet Personel Başkanlığınca verilen görüşler incelendiğinde uygulamanın şu şekilde yapılacağı ortaya çıkmaktadır.
4/C STATÜSÜNE NAKİL HAKKI BULUNMAYANLAR
1- İşletmeninin özelleştirme programına alınmasından sonra işe alınan personel,
2- Özelleştirilen işletmelerde özel sektöre bağlı olarak halen çalışanlardan 1.1.2015 tarihinden önce 6 aylık süreyi doldurmuş olanlar,
3- Özel sektör işvereninde çalışırken iş akdini kendisi feshedenler,
2 YIL İÇERİSİNDE 4/C STATÜSÜNE NAKİL HAKKI BULUNANLAR
1- Özelleştirilen işletmelerde özel sektöre bağlı olarak halen çalışanlardan 1.1.2015 tarihi itibariyle 6 aylık süreyi doldurmamış olanlar,


Facebook'ta Paylaş
2 yıl önce yazıldı

aadem

2 yıl önce üye oldu.

4/C STATÜSÜNE GEÇİŞLE İLGİLİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ
sizlerin yapacağınız iş bukadar olur herkez menfaat için uğraşır olmuş mağduru düşünen yok sürenin kalkıp haksızlığı giderecek yerdeortalığı karıştırırıp hepten milleti mağdur ettiniz.başınıza çalın 4cyide ben bu saatten sonra özel sektörde bana iş verecek adamı düşünürüm bizi satan özelleştiren ekmeksiz bırakan devleti değil hiçbiri bir baltaya sap olamaz insan toplulukları hak bir gün yerini bulur inş..
2 yıl önce yazıldı

muratk

2 yıl önce üye oldu.

4/C STATÜSÜNE GEÇİŞLE İLGİLİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ
Bakanlar kurulu kararı 2. madde 1. fıkrasında "....iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra 2 yıl içinde özel sektör tarafından; kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler" denilmekte. Yani kamu tarafından özelleştirmeden 2 yıl öncesine kadar işten atılanlar da 4/C hakkından faydalanabiliyor. Örneğin yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kamu tarafından işten atılan bir adamda bu haktan faydalanabilecek fakat KPSS + mülakat ile işe girmiş,çalışma hayatı boyunca dürüst çalışmış, özelleştirmeden sonra özel sektörde çalışmaya devam etmiş olan bizler hiçbir şekilde bu haktan faydalanamayacağız öyle mi? Adalet bunun neresinde? Bu kanunu hazırlayanlarda vicdan yok onu anladık da ahlakdamı yok?
2 yıl önce yazıldı

neni81

2 yıl önce üye oldu.

4/C STATÜSÜNE GEÇİŞLE İLGİLİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ
bakmakla yükümlü olduğum benim dışımda evladı olmayan babam kanser tedavisi. Görüyor ve bebeğim var tek çıkar yolum. 4/c ye geçiş yada hepten istifa 6 ay doldu diye geçememek Haksızlık ama,
2 yıl önce yazıldı

HALIT2015

2 yıl önce üye oldu.

4/C STATÜSÜNE GEÇİŞLE İLGİLİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ
4/C STATÜSÜNE NAKİL HAKKI BULUNMAYANLAR
1- İşletmeninin özelleştirme programına alınmasından sonra işe alınan personel,
2- Özelleştirilen işletmelerde özel sektöre bağlı olarak halen çalışanlardan 1.1.2015 tarihinden önce 6 aylık süreyi doldurmuş olanlar,
3- Özel sektör işvereninde çalışırken iş akdini kendisi feshedenler,
2 YIL İÇERİSİNDE 4/C STATÜSÜNE NAKİL HAKKI BULUNANLAR
1- Özelleştirilen işletmelerde özel sektöre bağlı olarak halen çalışanlardan 1.1.2015 tarihi itibariyle 6 aylık süreyi doldurmamış olanlar,

Bu nasıl bir çelişki anlam veremedim...
2- Özelleştirilen işletmelerde özel sektöre bağlı olarak halen çalışanlardan 1.1.2015 tarihinden önce 6 aylık süreyi doldurmuş olanlar,
1- Özelleştirilen işletmelerde özel sektöre bağlı olarak halen çalışanlardan 1.1.2015 tarihi itibariyle 6 aylık süreyi doldurmamış olanlar,
2 yıl önce yazıldı

HALIT2015

2 yıl önce üye oldu.

4/C STATÜSÜNE GEÇİŞLE İLGİLİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ
31.12.2014 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararında

‘’2014/7140 BAKANLAR KURULU KARARI nın MADDE 2- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) istihdam azaltanına gidilmesi veya bu kuruluşların kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra 2 yıl içinde özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında kamu kuram ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu esaslardan yararlanamaz.’’ Denilmektedir.

Tedaş Genel Müdürlüğüne bağlı 4857 sayılı yasaya tabi (Daimi işçi statüsünde) çalışan personeller için özelleştirme sonrası 6 aylık süreç dolduktan sonra bu yasa çıkarılmıştır.

( 01 Ekim 2013 tarihinde devir olduktan sonra, 1 Nisan 2014 tarihinde 6 aylık sürecin dolmuş ve daha sonra bu 6 aylık süreç 31.12.2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 yıl olarak uzatılmıştır.)

Bu itibarla ‘’2014/7140 sayılı BAKANLAR KURULU KARARI kimleri kapsıyor, yani 6 aylık süreci dolanları da kapsıyormu ? 4/C ye giçiş için müracaat edebilirmiyiz ?

Konu hakkında yasal bilgisi olan varmı ?

NOT: 6 aylık süreç dolmuş ancak 2 yıllık süreç henüz dolmamıştır.

Teşekkürler, İyi çalışmalar
2 yıl önce yazıldı

ayhancivi

Ayhan Çivi

2 yıl önce üye oldu.

4/C STATÜSÜNE GEÇİŞLE İLGİLİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ
burada bir çelişki bulunmuyor.
eğer işletmede özelleştirmiş ise burada çalışan işçiler 1.1.2015 tarihi itibariyle 6 aylık süreyi doldurmuşsa (eski düzenleme 6 aylık süre vardı) 4/C'li olamayacak.
6 aylık süreyi doldurmamışsa yeni düzenlemeye tabi olacağı için 2 yıllık süreden yararlanarak 4/C'li olabilecek.
2 yıl önce yazıldı

hasan

2 yıl önce üye oldu.

4/C STATÜSÜNE GEÇİŞLE İLGİLİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ
başkanım 4/cye gecemedik alkollu içkilerden özelleştirme maduruyuz bu ysalar bizleri kapsamadı. 4/c ye geçmek istiyoruz..bizlere yardım etmenizi sesimizi duyurmanızı bekliyoruz
1 yıl önce yazıldı

kaanAK

2 yıl önce üye oldu.

4/C STATÜSÜNE GEÇİŞLE İLGİLİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ
kaanAK

10 ay önce üye oldu.
4C YE GEÇİŞTE SÜRE KALKMASIMERHABA AYHAN BEY. BU GÜN SAYIN FARUK ÇELİK BAKAN 4C YE SÜRE SINIRININ TAMAMEN KALDIRILDIĞINI; 4C YE GECMEK İSTEYEN ÖZELLEŞTİRME İŞÇİLERİNİN İSTEDİKLERİ ZAMAN 4C YE GECEBİLECĞEİNİ BASIN VE TWİTTER YOLUYLA İLAN ETTİ.BAKANLAR KURULU KARARINI CUMHURBASKANINA SUNDUKLARINI BEYAN ETTİ.SAYIN BAŞKANIM BUNDADA HERHANGİBİR SÜRE İLE YÜZ YÜZE KALMAYIZ İNŞALLAH BİZ 2009 İŞÇİLERİ.SİZCE BÖYLE BİR SÜRE KONULABİLİRMİ ŞU TARİHTE PROGRAMA ALINAN YADA KANUNUN CIKTIĞI TARİH İTİBARİYLE KAPSAR GİBİ SAÇMA BİR KARAR OLURMU? SİZ BU KONUYU YAKINDAN TAKİP ETTİNİZ. SİZİN YORUMUNUZ NEDİR.
Forumumuzda konulara cevap yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.